M脿nh tr煤c

膼猫n 峄憂g tre

B岷g ch峄 d岷玭

V玫ng, X铆ch 膽u tre

K峄 膽峄峜 s谩ch

N么m tre, gi峄 c谩 tre

Gh岷 B脿n

T峄 膽i峄噉 b岷眓g tre

Ch峄 loa b岷眓g tre

Gi谩 treo th峄眂 膽啤n

Th岷 b脿n

Lo岷 Kh谩c

CH脌O M峄狽G 膼岷綨 V峄欼 WEBSITE C脭NG TY TNHH NG脭 GIA


Ngô Gia là m峄檛 膽啤n v峄 ho岷 膽峄檔g chuyên nghi峄噋 trong l末nh v峄眂 thi công các công trình du l峄媍h nh瓢: L峄 mái lá d峄玜, Qu岷 dây d峄玜 trang trí, B岷痭 la phong b岷眓g lá d峄玜, Vách ch岷痭 lá d峄玜, Thi công c岷 g峄, Các s岷 ph岷﹎ trang trí n峄檌 th岷 b岷眓g tre, t岷 vông, g峄... T岷 các khu ngh末 mát n峄昳 ti岷縩g nh瓢: Hòn T岷 Resort, Evasson Hideaway, Siling Club .....

L峄 mái lá d峄玜 theo ph瓢啤ng pháp c峄 truy峄乶 c峄 ng瓢峄漣 dân x瓢a, 膽瓢a khách du l峄媍h tr峄 l岷 th峄漣 k峄 khoa h峄峜 ch瓢a phát tri峄僴, ch瓢a nhà bê tông c峄憈 thép... mang 膽岷璵 phong cách dân dã, phù h峄 v峄沬 các lo岷 hình du l峄媍h sinh thái, ngh末 d瓢峄g.


Thi岷縯 k岷 b峄焛: www.nhatlinhnt.com

B岷 quy峄乶 2010 thu峄檆 v峄 C脭NG TY TNHH NG脭 GIA.

82 Nguy峄卬 Ch铆ch, V末nh H貌a, Nha Trang, Kh谩nh H貌a

膼i峄噉 tho岷: (84-58) 3.550.715 - 0905587808

Fax: (84-58) 3.551.670

Email: sales@laduanuocngogia.com